Lutini mājas lapā atradīsiet -Rotaļlietas,bižutēriju,galantēriju,kancelejas un viesnīcu preces
Preces viesnīcām un viesu namiem meklējiet sadaļā - Viesnīcu preces

 Datu aizsardzība

Jūsu datu aizsardzība un drošība iepērkoties:

Jūsu sniegtā informācija bez Jūsu piekrišanas netiks nodota trešajām personām vai arī izmantota kā citādi bez iepriekšējas saskaņošanas ar Jums.

Reģistrācijas procesā no Jums netiks prasīta jebkāda veida finanšu informācija. Jāievada tikai dati, kas nepieciešami pirkuma piegādes pavaddokumentu noformēšanai.